AS Technology

producent maszyn i urządzeń dla przemysłu
automatyka suszarni do drewna

www.elmaks.comStrona główna » Oferta » Urządzenia dla przemysłu drzewnego » Komputerowe sterowanie suszarnią do drewna AST-3


STEROWNIK SUSZARNI AST-3


Widok przykładowego programu sterującego pracą suszarni.


System komuterowego sterowania suszarnią AST-3 umożliwia zdalne prowadzenie procesu suszenia za pomocą programu zainstalowanego na komputerze.
Program komputerowy pozwala na programowanie procesu suszenia drewna, jego wizualizację na ekranie monitora, a także na gromadzenie i przetwarzanie danych zapisywanych do pliku podczas suszenia drzewa. Na podstawie tych danych można przystąpić do rysowania wykresów, opisywania przebiegu procesu suszenia, drukowania wyników itp.
System komuterowego sterowania suszarnią współpracuje z zamontowanym w komorze suszenia modułem pomiarowym i czujnikami pomiarowymi, monitorującymi temperatury i wilgotności w suszarni oraz szafą sterowniczą zawierającą moduły wykonawcze do załączania wentylatorów, sterowania kominkami wentylacyjnymi, elektrozaworem nawilżania i nagrzewaniem.
Sterownik suszarni AST-3 może obsługiwać szereg suszarni - do 32 komór jednocześnie.
Zaletą takiego sposobu rozwiązania jest obniżenie kosztów poprzez zastosowanie jednego komputera do sterowania kilkoma suszarniami.

Wymagania sprzętowe komputera:
  • procesor min. 800MHz
  • min. 512Mb RAM
  • dysk twardy: system operacyjny WINDOWS + 10Mb wolnego miejsca na program
  • monitor kolorowy, min. rozdzielczość 1024x768 pikseli

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA:
liczba gatunków drewna: 19
grubość drewna: od 10mm do 100mm
wilgotność końcowa: od 30% do 8%
rodzaje programów suszenia: łagodne, normalne, intensywne, czasowe
liczba wentylatorów: standardowo 4, maksymalnie do 20
liczba sond wilgotności drewna: 5 (możliwy wybór aktywnych sond), wilgotność drewna jest liczona jako średnia aktywnych sond
pomiar temperatury powietrza i temperatury drewna: półprzewodnikowy czujnik temperatury
2 czujniki temperatury powietrza
1 czujnik temperatury drewna
pomiar wilgotności powietrza: polimerowy czujnik wilgotności powietrza produkcji HONEYWELL
1 czujnik wilgotności powietrza
dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C w zakresie 0..100°C
dokładność pomiaru wilgotności powietrza: +/- 2% w zakresie 0..100% RH, rozdzielczość 0,1% RH
zakres pomiaru wilgotności drewna: 8..70%
dokładność pomiaru wilgotności drewna: w zakresie 8..30% +/-0,5%
powyżej 30% +/-1%

REALIZOWANE FUNKCJE:

Tryb pracy automatyczny
Sterownik po zaprogramowaniu wszystkich parametrów suszenia (gatunku, grubości i wilgotności końcowej drewna itd.) rozpoczyna proces suszenia, który przebiega automatycznie aż do zakończenia procesu suszenia. Wszystkie parametry, a więc temperatura i wilgotność drewna, temperatura i wilgotność powietrza są automatycznie kontrolowane i na ich podstawie sterownik ustala temperaturę i wilgotność powietrza w komorze suszarni. Oczywiście w dowolnym momencie można zatrzymać proces suszenia, a po zatrzymaniu wznowić od momentu przerwania. Może to być przydatne np. podczas awarii wentylatorów lub grzejników.

Tryb pracy półautomatyczny
Sterownik umożliwia suszenie w trybie półautomatycznym, tzn. że temperatura i wilgotność powietrza w komorze są zadawane z panelu sterowania programu komputerowego, a zadaniem programu jest utrzymanie tych wartości do czasu następnego wprowadzenia. Wejście w tryb sterowania półautomatycznego może nastąpić w dowolnym momencie suszenia drewna w trybie automatycznym lub jeżeli suszenie nie jest prowadzone.

Tryb pracy ręczny
Prowadzenie suszenia drewna w trybie sterowania ręcznego polega na całkowitym sterowaniu ręcznym wszystkich urządzeń suszarni za pomocą panelu sterowania programu. W tym trybie programu wszystkie parametry są wprowadzane ręcznie. Od momentu wprowadzenia zadanej temperatury i wilgotności powietrza są one automatycznie utrzymywane na stałym poziomie aż do wprowadzenia nowych parametrów.
W dowolnym momencie suszenia w trybie automatycznym można przejść na tryb ręczny i kontynuować suszenie w tym trybie.

© 2004-2018 AS Technology Łączkowice 10A 97-515 Masłowice biuro@astechnology.pl Wstecz   Góra