| Strona główna | O firmie | Oferta | Współpraca | Kontakt |


AS Technology

producent maszyn i urządzeń dla przemysłu
automatyka suszarni do drewna

www.elmaks.comStrona główna » Oferta » Urządzenia dla przemysłu drzewnego » Sterownik suszarni do drewna SDU-1


SDU-1 jest w pełni automatycznym i prostym w obsłudze sterownikiem suszarni do drewna. Może być wykorzystany do suszarni dowolnej wielkości, nowobudowanej lub modernizacji już istniejącej.
Opis działania sterowania: zasada sterowania pracą suszarni.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA:
liczba gatunków drewna: 19
grubość drewna: wprowadzana z klawiatury od 16mm do 100mm
wilgotność końcowa: wprowadzana z klawiatury od 30 do 8%
rodzaje programów suszenia: ostre, normalne i łagodne, buk na "biało"
liczba wentylatorów: standardowo 4, maksymalnie do 12
liczba sond wilgotności drewna: 5 (możliwy wybór aktywnych sond), wilgotność drewna jest liczona jako średnia aktywnych sond
pomiar temperatury powietrza i temperatury drewna: półprzewodnikowy czujnik temperatury
2 czujniki temperatury powietrza
1 czujnik temperatury drewna
pomiar wilgotności powietrza: polimerowy czujnik wilgotności powietrza produkcji HONEYWELL
1 czujnik wilgotności powietrza
dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C w zakresie 0..100°C
dokładność pomiaru wilgotności powietrza: +/- 2% w zakresie 0..100% RH, rozdzielczość 0,1% RH
zakres pomiaru wilgotności drewna: 8..70%
dokładność pomiaru wilgotności drewna: w zakresie 8..30% +/-0,5%
powyżej 30% +/-1%

REALIZOWANE FUNKCJE:

Tryb pracy automatyczny
Sterownik po wprowadzeniu gatunku, grubości i wilgotności końcowej drewna rozpoczyna proces suszenia, który przebiega automatycznie aż do zakończenia procesu suszenia. Wszystkie parametry, a więc temperatura i wilgotność drewna, temperatura i wilgotność powietrza są automatycznie kontrolowane i na ich podstawie sterownik ustala temperaturę i wilgotność powietrza w komorze suszarni. Oczywiście w dowolnym momencie można zatrzymać proces suszenia, a po zatrzymaniu wznowić od momentu przerwania. Może to być przydatne np. podczas awarii wentylatorów lub grzejników.

Tryb pracy ręczny
Ten tryb pracy polega na stałym utrzymywaniu zadanych parametrów temperatury i wilgotności powietrza. Od momentu wprowadzenia zadanej temperatury i wilgotności powietrza są one automatycznie utrzymywane na stałym poziomie aż do wprowadzenia nowych parametrów. Podczas pracy ręcznej sterownik kontroluje pracę wentylatorów i wyświetla temperaturę oraz wilgotności w komorze (powietrza i drewna).
W dowolnym momencie suszenia w trybie automatycznym można przejść na tryb ręczny i kontynuować suszenie w tym trybie.


Skrócony opis programowania sterownika:
sterownik główny - kontroluje proces suszenia drewna wybór gatunku drewna wybór grubości drewna (od 16 do 100mm) wybór wilgotności końcowej drewna (od 30 do 8%)
wybór rodzaju suszenia (łagodne, normalne, inensywne) wprowadzone parametry suszenia rozpoczęcie procesu suszenia po wprowadzeniu nastaw
© 2004-2016 AS Technology Łączkowice 10A 97-515 Masłowice biuro@maszyny.ws Wstecz   Góra