AS Technology

producent maszyn i urządzeń dla przemysłu
automatyka suszarni do drewna

www.elmaks.comStrona główna » Oferta » Urządzenia dla przemysłu drzewnego » Sterownik suszarni do drewna AS250

STEROWNIK SUSZARNI AS250
Sterownik AS250 jest automatycznym i łatwym w obsłudze sterownikiem suszarni do drewna. Jego obsługa sprowadza się do wybrania odpowiedniego programu suszenia z listy dostępnych programów, zdefiniowanych przez procudenta lub własnych.
Podczas procesu suszenia wszystkie pomiary z czujników, stan pracy zaworów itp. są przedstawiane w formie graficznej.
W sytuacjach awaryjnych sterownik zgłasza wszystkie stany alarmowe na ekranie monitora oraz sugeruje jakie czynności powinny byc podjęte w celu ich eliminacji.
Po podłączeniu sterownika do internetu suszarnią można sterować z dowolnego miejsca.

Opis działania sterowania: zasada sterowania pracą suszarni.

REALIZOWANE FUNKCJE:

Tryb pracy automatyczny
Sterownik po wybraniu programu suszenia rozpoczyna proces suszenia. Przebiega on automatycznie aż do zakończenia procesu suszenia. Wszystkie parametry, a więc temperatura i wilgotność drewna, temperatura i wilgotność powietrza są automatycznie kontrolowane i na ich podstawie sterownik ustala temperaturę i wilgotność powietrza w komorze suszarni. Oczywiście w dowolnym momencie można zatrzymać proces suszenia, a po zatrzymaniu wznowić go od momentu przerwania. Może to być przydatne np. podczas awarii wentylatorów,grzejników itp.

Tryb pracy półautomatyczny
Ten tryb pracy polega na stałym utrzymywaniu zadanych parametrów temperatury i wilgotności powietrza. Od momentu wprowadzenia zadanej temperatury i wilgotności powietrza są one automatycznie utrzymywane na stałym poziomie aż do wprowadzenia nowych parametrów. Podczas pracy w trybie półautomatycznym sterownik kontroluje pracę wentylatorów i wyświetla temperaturę oraz wilgotności w komorze (powietrza i drewna).
W dowolnym momencie suszenia w trybie automatycznym można przejść na tryb półautomatyczny i kontynuować suszenie w tym trybie.

Tryb czasowy
Ten tryb pracy polega na suszeniu według zaprogramowanego schematu czasowego.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA AS250:
 • Liczba programów: dowolna, standardowo zdefiniowanych jest 28 programów. Sterownik posiada edytor programów.

 • Rodzaje programów suszenia: łagodne, normalne, intensywne oraz czasowe.

 • Grubość drewna: od 10mm do 100mm (w przypadku większej grubości należy zdefiniować własny program).

 • Wilgotność końcowa: od 30% do 8%.

 • Zakres pomiaru wilgotności drewna: 8..70%.

 • Dokładność pomiaru wilgoności drewna: w zakresie 8..30% +/-0,5%; powyżej 30% +/-1%.

 • Liczba wentylatorów: standardowo 4, maksymalnie do 20 sztuk.

 • Liczba sond wilgotności drewna: 5, możliwy wybór aktywnych sond, a wilgotność drewna liczona jest jako średnia aktywnych sond.

 • Pomiar temperatury powietrza i temperatury drewna: rezystancyjny czujnik temperatury; 1 lub 2 czujniki temperatury powietrza i 1 czujnik temperatury drewna.

 • Pomiar wilgotności powietrza: polimerowy czujnik wilgotności powietrza produkcji HONEYWELL; 1 lub 2 czujniki wilgotności powietrza.

 • Dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C w zakresie 0..100°C

 • Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: +/- 2% w zakresie 0..100% RH, rozdzielczość 0,1% RH

© 2004-2018 AS Technology Łączkowice 10A 97-515 Masłowice biuro@astechnology.pl Wstecz   Góra